english srpski
poslovna edukacija

Cene izvođenja poslovne edukacije - Poslovna Znanja


Cene ponuđenih paketa poslovnih treninga i konsaltinga kreću se u rasponu od:


  od 600 € po danu do 900 € po danu (4 časa od 75 minuta)


Trening: 600 € / danu (za 1 trenera) ... 900 € / danu (2 trenera) ...

Konsalting: 500 € / danu (za 1 konsultanta) ... 700 € / danu (2 konsultanta) ...

Cena izvođenja pojedinih treninga formira se na osnovu:
  • Broja predavača uključenih u obuku-nastavu
  • Broja časova-modula održanih u jednom danu
  • Broja gostiju koji predstavljaju studije slučajeva
  • Broja učesnika-polaznika treninga
  • Broja vežbi i pomoćnih materijala
  • Potrebnog prilagođavanja sadržaja-plana treninga
  • Količine vremena potrebnog za pripremu treninga
  • Ukupnog broja izvedenih treninga (dugoročna saradnja)

Kontakt email: info@veza.biz - tel: +381 63 60 80 26


Da saznamo vaše potrebe i kreiramo cenu izvođenja treninga koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga i edukacije.


(Interaktivna radionica u Boru)

Obuke po vašoj meri - Interaktivne treninge i radionice kreiramo prema potrebama i zahtevima klijenata, gde se po izvršenoj analizi vaših poslovnih potreba one izvode korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz, studije slučajeva, formulare, ankete, i igre.


(Interaktivna radionica u kompaniji A2B Express)

Ako želite bolje poslovne rezultate, ne oklevajte, pozovite nas.


Pregledajte Power Point prezentaciju naših usluga konsaltinga i edukacije (1.3 MB)

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz ili pozovite: +381 63 60 80 26