english srpski
poslovna edukacija

Edukacija - Praktična Poslovna Znanja - Kako vas učimo?


Na našim poslovnim treninzima uči se kroz aktivno učešće polaznika!


Koristimo model učenja kroz aktivnosti koje predstavlja obučavanje polaznika u korišćenju praktičnih poslovnih alata koji se odmah mogu koristiti na poslu ili na konkretnom projektu. Ovo iskustveno učenje kroz akciju omogućava polaznicima da primenjujući (već na treningu) teoriju, kreiraju osnovu (kroz povratnu spregu) za izgradnju potrebnih veština-znanja.


(interaktivna radionica u Boru)

U našim vežbama koristimo metodologiju aktivnog učenja:
 1. Formiranje odgovarajuće grupe
 2. Presentovanje problema ili zadatka grupi
 3. Preformulisanje problema ili zadatka
 4. Određivanje i definisanje ciljeva
 5. Razvoj akcionih strategija
 6. Preduzimanje akcije
 7. Absorpcija učenja
Naši instruktori su aktivni profesionalci koji rade u vodećim kompanijama u Srbiji ili su priznati autoriteti u svojim oblastima. Suština je da veštine, znanja i iskustva koja vam prenose oni redovno koriste u svakodnevnoj praksi. Vi učite praktično, savremeno i relevantno znanje.


(interaktivna radionica u VIP mobile Srbija)


(trening za kompaniju Holcim Srbija)

Osnovne karakteristike naših treninga:

1. Motivirajući – Polaznicima se jasno predstavlja koji je razlog i važnost učenja, pa im se i pokaže da imaju sposobnosti da to ostvare.
2. Aktivni – Polaznici su aktivno uključeni u proces-iskustvo učenja. U treninge su integrisane aktivnosti kroz koje se polaznici aktivno uključuju u proces učenja.
3. Pružaju podršku – Polaznici imaju pozitivan osećaj prolazeći kroz iskustvo učenja, i znaju da su uspešni u učenju.

Primeri praktičnog rada:

  1. Grupne vežbe (ankete, procene, igre …)
  2. Razmena mišljenja (diskusije za i protiv)
  3. Timske aktivnosti (analize, takmičenja, igre …)
  4. Igranje uloga (prodaje, pregovaranja …)
  5. Studije slučaja (dovodili bi se gosti da ih predstave)
  6. Simulacije (nezadovoljni klijent, neuspeli projekt …)
  7. Ponavljanje gradiva (kroz pripremljene formulare …)
Preuzmite deo naše PowerPoint prezentacije ’Veštine direktne prodaje’ (1.2 MB)

Obuke po vašoj meri - Interaktivne treninge i radionice kreiramo prema potrebama i zahtevima klijenata, gde se po izvršenoj analizi vaših poslovnih potreba one izvode korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz, studije slučajeva, formulare, ankete, i igre.

Želite bolje poslovne rezultate? Pozovite nas!


Pregledajte Power Point prezentaciju naših usluga konsaltinga i edukacije (1.3 MB)

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26