english srpski
poslovna edukacija

Koučing - Poslovna Znanja - Praktična edukacija i konsalting


Ako želite veću konkurentnu prednost vaše organizacije na globalnom tržištu?


Koučing čine kratki treninzi kreirani sa ciljem da pruže podršku pojedincima u primeni stečenih znanja i veština, da reše svoje konkretne poslovne probleme, pokrenu ili održavaju projekte, i time efektno unaprede svoje dosadašnje učenje.

U odnosu na vaše specifične potrebe, naši konsultanti će u radu sa vašim menadžment timom, kao i koučingom jedan na jedan, raditi na kreiranju, razvoju i stimulaciji onih poslovnih procesa koji će u vašoj firmi doprineti povećanju vrednosti.

Primena koučinga praktično znači da se tokom konsultacija sa klijentom rešavaju njegovi praktični problemi poslovanja i osposobljavaju zaposleni da kasnije i sami rešavaju tekuće problemi primenjujući stečena znanja i iskustva.


(trening-koučing za JKP Gradska Čistoća - Novi Sad)

Naši konsultanti su aktivni profesionalci koji rade u vodećim kompanijama u Srbiji ili su priznati autoriteti u svojim oblastima. Suština je da veštine, znanja i iskustva koja vam prenose oni redovno koriste u svakodnevnoj praksi. Vi učite praktično, savremeno i relevantno znanje.

Ako želite bolje poslovne rezultate? Pozovite nas!


Pregledajte Power Point prezentaciju naših usluga konsaltinga i edukacije (1.3 MB)

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26