english srpski
poslovna edukacija

Obuke po meri klijenata - Poslovna Znanja PlusAko želite veću konkurentnu prednost vaše organizacije na globalnom tržištu?


Interaktivne obuke i treninge moguće je kreirati prema poslovnim potrebama i zahtevima klijenata. U tom slučaju celokupan plan i program treninga priprema se po izvršenoj analizi poslovnih potreba, a izvodi kao interaktivna radionica obučavanjem polaznika u korišćenju praktičnih poslovnih alata.

Na primer, ako kompanija ili organizacija ima potrebu da unapredi međusobnu komunikaciju, timski rad, i motivaciju zaposlenih. u odnosu na njihove specifičnosti kreira se program obuke iz pomenutih oblasti poslovne edukacije.


(interaktivni trening za Gradsku Čistoću Novi Sad)


(in-house trening za Lanus Beograd)

Trening se izvodi modularno, pokrivajući tražene oblasti kroz jedan ili više modula (od 1.5 sati). Način izvođenja je korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz prikaze i analize studija slučajeva, formulare, ankete i igre.

Raspoloživi edukacioni moduli:
 • motivacija
 • komunikacija
 • pregovaranje
 • timski rad
 • organizacija posla
 • poštovanje procedura
 • upravljanje vremenom
 • prezentacione veštine
 • upravljanje promenama
 • inoviranje
 • upravljanje projektima
 • internet poslovanje
 • upravljanje rizikom
 • odnos prema kupcu
  ... Ili ćemo ih kreirati prema vašim potrebama!

Ovakvim pristupom poslovnoj edukaciji zaposlenih postiže se maksimalan efekat, jer onda uče i obučavaju se u rešavanju praktičnih problema svakodnevnog poslovanja.

Naši instruktori su aktivni profesionalci koji rade u vodećim kompanijama u Srbiji ili su priznati autoriteti u svojim oblastima. Suština je da veštine, znanja i iskustva koja vam prenose oni redovno koriste u svakodnevnoj praksi. Vi učite praktično, savremeno i relevantno znanje.Želite bolje poslovne rezultate? Pozovite nas!


Pregledajte Power Point prezentaciju naših usluga konsaltinga i edukacije (1.5 MB)

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26