english srpski

Udruženje poslovnih konsultanata Srbije


Poslovna Znanja
Savremena poslovna edukacija

Adresiranje e-mejla - izbor naloga za slanje-primanje poruke - Ebit.no.9


Autor: Miloje Sekulić

Sledeći tekst >>E poslovanje (5) - Adresiranje e-mail poruka

Ukoliko ste otvorili adekvatnu e-mail adresu i formirali potpise koji će pratiti vaše elektronske poruke, spremni ste da se uključite u ovaj vid poslovne komunikacije. Ipak pazite! Mala nesmotrenost ili naprosto, nepoznavanje osnovnih pravila komunikacije putem ovog servisa Interneta, može vas diskreditovati i u očima potencijalnih poslovnih partnera predstaviti kao neozbiljnog.

Kreiranje naloga

Svi e-mail klijenti pružaju vam mogućnost da otvorite više naloga. Koja je njihova svrha? Moguće je da koristite usluge više Internet provajdera. Ukoliko govorimo o korišćenju mejla u poslovne svrhe, verovatnije je da ćete Internetu pristupati preko mreže pa vam je mnogo bitnija mogućnost da više osoba ima otvorene naloge na istom računaru. U zavisnosti od mejl klijenta koji koristite za ovaj vid komunikacije, potražite podešavanje "Accounts". Tu izaberite opciju za otvaranje naloga i prepustite programu da vas vodi. Tražiće vam podatke o e-mail adresi za koju se nalog otvara, serverima koje koristite i, što je vrlo bitno, o imenu za koje želite da se pojavi kao vaša identifikacija kad nekome pošaljete poruku. Ovde se podrazumeva ime, prezime, titula i skraćeni naziv firme u kojoj radite.

"To, Cc, Bcc"

U zglavlje poruke koje šaljete treba da upišete adresu primaoca. Za to na raspolaganju imate tri polja: To, CC i Bcc. Nikad, ali nikad, nemojte u To polje da naređate nekoliko adresa na koje šaljte istu cirkularnu poruku. Da li bi voleli da vašu adresu vide svi kojima je neko od vaših partnera poslao istu poruku koju šalje i vama? Osim toga, ovo je sjajan način da "kradljivci adresa" dođu do plena, a onda počinje zatrpavanje e-mail sandučeta reklamama.

Ukoliko poruku šaljete istovremeno na više adresa - smestite adrese u Bcc polje. Tako primaoci neće moći da vide ostale adrese na koje je poruka poslata. Imajte na umu da iako Internet pruža sjajne mogućnosti za automatizaciju pošte, niko ne voli da prima nepersonalizovana pisma. Ukoliko radite nešto timski i, recimo, odgovarate saradnicima ili šaljte neke informacije jednoj osobi iz tima pri čemu vam je bitno da ostali članovi budu obavešteni o poruci koju ste poslali, mejl adresu primaoca smesite u To, a mejl adrese onih kojima šaljete kopije poruke smestite u Cc polje.

"Subject"

Ovo polje služi da ukratko definišete sadržaj i razlog za slanje vaše porke. Imajte na umu da poslovni ljudi primaju i po nekoliko stotina poruka dnevno, od kojih su mnoge, na žalost, neželjne reklamne poruke (spam). Sem toga, na neke je neophodo odmah obratiti pažnju a druge mogu da sačekaju izvesno vreme. Trijaža poruka vrši se na osnovu identifikacije pošiljaoca (koju ste definisali kad ste otvarali nalog sa kog poruku šaljete) i opisa poruke koji ste naveli u "Subject" polju. On treba da bude kratak, jasan i da upućuje primaoca na sadržaj koji ga u poruci očekuje. Dobar opis olakšava kasniju potragu za važnom porukom.

Izbor naloga sa koga šaljete poruku

Jedan od naloga koji otvorite biće dominatnan u odnosu na ostale (označen kao default) i ukoliko drugačije ne izaberete vaš mejl će ići sa ovog naloga. Kod Microsoftovih mejl klijenata, koji se realno kod nas najviše koriste (Outlook Express, Outlook), taj izbor izgleda ovako:

- Kliknite na "New mail" da vam se otvori forma za upis poruke;

- U polju "From", u samom vrhu poruke piše mejl adresa sa koje će poruka biti poslata i nalog kome je ta adresa pridružena. Taj nalog ste označili kao "Default";

- Ukoliko imate više otvorenih naloga u desnom kraju "From" polja naći ćete strelicu. Klik na nju prikazaće sve naloge sa kojih možete da pošaljete mejl;

- Klikom birate mejl sa koga želite da pošaljete poruku

Kao što možete da birate nalog sa kog ćete poslati mejl, možete da birate i potpis koji će ga pratiti. Potrudite se da bude adekvatan nalogu sa kog je poruka poslata. Izbor sa vrši sa "Insert - Signature - željeni potpis.


Sledeći tekst >>
Lista svih objavljenih autorskih tekstova konsultanata-trenera Poslovnih ZnanjaKako prodavati na web sajtu obuka prodajni veb sajt? from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed