english srpski

Udruženje poslovnih konsultanata Srbije


Poslovna Znanja
Savremena poslovna edukacija

Lista objavljenih autorskih tekstova u eMagazinu - Ekonomistu - eBitu
Prijavite se novi otvoreni treninzi počinju na jesen 2008 godine 1. Eposlovanje (1) - Uvođenje sistema za upravljanje poslovnom dokumentacijom
  Miloje Sekulić - eMagazin br.3

 2. Eposlovanje (2) - Elektronsko upravljanje podacima, prednosti edokumentacije
  Miloje Sekulić - eMagazin br.4/5

 3. Eposlovanje (3) - Kultura komunikacije na internetu, elektronska komunikacija
  Miloje Sekulić - Ekonomist - Ebit br.7

 4. Eposlovanje (4) - Kreiranje potpisa e-mejla - elektronska komunikacija
  Miloje Sekulić - Ekonomist - Ebit br.8

 5. Eposlovanje (5) - Adresiranje e-mejla - izbor naloga za slanje-primanje poruke
  Miloje Sekulić - Ekonomist - Ebit br.9

 6. Eposlovanje (6) - Organizacija e-korespodencije - blokiranje neželjenih poruka
  Miloje Sekulić - Ekonomist - Ebit br.10

 7. Eposlovanje (7) - Pravila poslovne e-mail korespodencije - e-mejl komunikacije
  Miloje Sekulić - Ekonomist - Ebit br.11

 8. Eposlovanje (8) - Zaštita računara - anti virus programi - poslovni softver
  Miloje Sekulić - Ekonomist - Ebit br.12

 9. Eposlovanje (9) - Jeste li upecani? Društvene mreže stižu na srpski internet
  Miloje Sekulić - eMagazin br.50

 10. Eposlovanje (10) - Blogovi u Srbiji deo strategije komunikacije kompanija
  Miloje Sekulić - eMagazin br.51

 11. Eposlovanje (11) - Uticaj koncesione afere na razvoj srpskog interneta
  Miloje Sekulić - eMagazin br.52

 12. Eposlovanje (12) - Desio se narod! - Društvene mreže - Bujanje blogosfere
  Miloje Sekulić - eMagazin br.58

 13. Eposlovanje (13) - Kupovina domaćih web sajtova i ulazak stranog kapitala
  Miloje Sekulić - eMagazin br.58

 14. Poslovna strategija (1) - Kako sa biznis planom doći do novca? - Investicija?
  Dejan Nikolić - eMagazin br.1

 15. Poslovna strategija (2) - Planiranje biznis plana - Škola biznis plana (1)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.2

 16. Poslovna strategija (3) - Istrazivanje analiza tržišta - Škola biznis plana (2)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.3

 17. Poslovna strategija (4) - Marketinška strategija - Škola biznis plana (3)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.4

 18. Poslovna strategija (5) - Menadžment rukovodstvo - Škola biznis plana (4)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.5

 19. Poslovna strategija (6) - Finansijska analiza - Škola biznis plana (5)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.6

 20. Poslovna strategija (7) - Bilans uspeha - bilans stanja - Škola biznis plana (6)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.7

 21. Poslovna strategija (8) - Sedam smrtnih mitova prodaje - Prodajne tehnike (1)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.7

 22. Poslovna strategija (9) - Da nešto prodate - Prodajne tehnike (2)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.8

 23. Poslovna strategija (10) - Lice u lice s kupcem - Prodajne tehnike (3)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.9

 24. Poslovna strategija (11) - Pitanja umesto odgovora - Prodajne tehnike (4)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.10

 25. Poslovna strategija (12) - Prodajna igra - Prodajne tehnike (5)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.11

 26. Poslovna strategija (13) - Zainteresovan kupac - Prodajne tehnike (6)
  Dejan Nikolić - eMagazin br.12

 27. Poslovne komunikacije (1) - Poslovne komunikacije kao strateški resurs
  Milan Kukrika - eMagazin

 28. Poslovne komunikacije (2) - Prednosti primene informacione tehnologije
  Milan Kukrika - eMagazin

 29. Poslovne komunikacije (3) - Intranet i ekstranet, komunikaciona podrška
  Milan Kukrika - eMagazin

 30. Poslovne komunikacije (4) - Strateška primena informacione tehnologije
  Milan Kukrika - eMagazin

 31. Poslovne komunikacije (5) - Pravila poslovnog reinženjeringa
  Milan Kukrika - eMagazin

 32. Poslovne komunikacije (6) - Komuniciranje - informacije podaci znanje
  Milan Kukrika - eMagazin

 33. Poslovne komunikacije (7) - Osobine vrhunskog menadžera-direktora
  Milan Kukrika - eMagazin

 34. Poslovne komunikacije (8) - E-poslovanje nije sinonim za e-trgovinu
  Milan Kukrika - eMagazin

 35. Poslovne komunikacije (9) - Prelazak na eposlovanje, kreiranje e-vizije
  Milan Kukrika - eMagazin

 36. Poslovne komunikacije (10) - Poboljšanje performansi poslovnih procesa
  Milan Kukrika - eMagazin

 37. Poslovne komunikacije (11) - Temelj strateške kompetencije
  Milan Kukrika - eMagazin

 38. Poslovne komunikacije (12) - Šta nije E-poslovanje?
  Milan Kukrika - eMagazin

 39. Poslovna inteligencija (1) - Poslovna inteligencija od informacije do profita
  Milan Kukrika - eMagazin

 40. Poslovna inteligencija (2) - Web stranica vredna milion dolara
  Milan Kukrika - eMagazin

 41. Poslovna inteligencija (3) - Menadžment odnosima sa kupcem CRM
  Milan Kukrika - eMagazin

 42. Poslovna strategija (14) - Radite ono što možete a ne ono što želite
  Milan Kukrika - eMagazin

 43. Poslovna strategija (15) - Škola konkurentske strategije
  Milan Kukrika - eMagazin

 44. Poslovna strategija (16) - Eureka - već viđeno - deja vu
  Milan Kukrika - eMagazin

 45. Poslovna strategija (17) - Koliko tipova rukovodilaca-menadžera postoji
  Milan Kukrika - eMagazin

 46. Strategija (18) - Poslovna, duhovna, politička, emocionalna inteligencija
  Milan Kukrika - eMagazin
Lista svih objavljenih autorskih tekstova konsultanata-trenera Poslovnih ZnanjaVideo sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed