english srpski
poslovna edukacija

Elektronsko poslovanje i internet - seminari treninzi


Ako se pitate: "Šta ako edukujem svoje zaposlene, a oni me napuste?"

Bolje se upitajte: "Šta ako ih ne edukujem, a oni mi ostanu?"


Unapredite internu i eksternu poslovnu komunikaciju, efektivnost poslovnih procesa, kao i konkurentnu prednost na globalnom tržištu primenom elektronskog poslovanja i interneta.


(21) E01 - Trening ‘Do boljeg poslovanja primenom Interneta’ - 1 dan

Praktična primena Interneta u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta modernog poslovanja (profitabilnosti) -- Treneri: Miodrag Kostić i Miloje Sekulić
Kako primeniti Internet kao svakodnevni praktični alat za unapređenje vaših poslovnih performansi kao i kvaliteta komunikacije sa kupcima i partnerima?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_internet_poslovanje_MKostic.pdf

(22) E02 - Trening ‘Koristite savremeno e-poslovanje’ - 1 dan

Praktična primena informacionih tehnologija u cilju povećanja profitabilnosti vašeg poslovanja -- Trener: Miodrag Ranisavljević
E-banking - E-commerce – B2B, B2C i B2E - Intranet i ekstranet, korporativni portali - Informacije za zaposlene - Google apps ili MS office - SharePoint ili Custom Made softver?
http://www.poslovnaznanja.com/pdf/Trening_Eposlovanje_MRanisavljevic.pdf

(23) R01 - Trening ‘Uspešno upravljanje rizikom’ - 3 dana

Unapredite poslovanje primenom savremenih metoda upravljanja rizikom, poslovne inteligencije i inovacija vrednosti -- Trener: Milan Kukrika i Miodrag Kostić
Poslovna inteligencija, holistički pogled na biznis, metodologija svođenja rizika poslovanja na minimum, postizanje maksimalne preciznosti, model poslovne izvrsnosti.
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_nova_ekonomija_MKukrika.pdf

Preuzmite deo naše PowerPoint prezentacije ’Inovacije i konkurentnost’ (1.2 MB)

Da spoznamo vaše potrebe, u radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovne edukacije i konsaltinga.

Želite bolje poslovne rezultate? Ne oklevajte! Pozovite nas!


Mi ne učimo jeftine NLP trikove, komplikovane prodajne tehnike ili manipulativna zatvaranja, već primenjujemo najsavremeniju prodajnu metodologiju po uzoru na svetske autoritete: David Sandler, Niel Rackham, Tony Robbins, Brian Tracy, Dale Carnegie, Tom Hopkins, Ron Martin ...


Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26


Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed