english srpski
poslovna edukacija

Komunikacija - treninzi poslovni seminari - biznis edukacija


Ako se pitate: "Šta ako edukujem svoje zaposlene, a oni me napuste?"

Bolje se upitajte: "Šta ako ih ne edukujem, a oni mi ostanu?"


Usluge konsaltinga - Odnosi sa medijima - Hristov Consulting

Unapredite kvalitet interne i eksterne poslovne komunikacije, poboljšajte komunikacione i prezentacione veštine, efektivnost timskog rada, i uspešno rešavajte konflikte.


(9) K01 - Trening ‘Timski rad i uspešna komunikacija’ - 1 dan

Efektan timski rad osnova je profitabilnog poslovanja i kvalitetne poslovne komunikacije svake inovativne poslovne organizacije -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Kako organizovati i voditi efikasne timove? Kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i kolaboraciju? Kako postići sinergijski efekat tima i vrhunske poslovne rezultate?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_timski_rad_AHristov.pdf

(10) K02 - Trening ‘Veštine upravljanja i rešavanja konflikata’ - 1 dan

Rešavanje konflikata je osnova uspešnog poslovanja, dobrog menadžmenta i kvalitetne poslovne komunikacije u svakoj organizaciji -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Kako upravljati konfliktnim situacijama, kako prepoznati njihove uzroke, kako ih uspešno razrešiti, kako ih sprečiti, razvijanjem potrebnih komunikacionih veština?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_resavanje_konflikata_MKukrika.pdf

(11) K03 - Trening 'Uspešno rešavanje sporova medijacijom’ - 1 dan

Uspešno rešavanje sporova je osnova efikasnog rada i kvalitetnog odnosa zaposlenih u svakoj poslovnoj organizaciji -- Trener: Dragan Pantić
Kako izbeći sudski postupak i konflikte među zaposlenima, brzim i efikasnim rešavanjem sporova, efektnim posredovanjem i medijacijom?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_medijacija_DPantic.pdf

(12) K04 - Trening ‘Veštine uverljivog i jasnog prezentiranja’ - 2 dana

Kvalitetno i uverljivo prezentiranje osnova je svake uspešne poslovne komunikacije u poslovnoj organizaciji -- Treneri: Miodrag Kostić i Marko Burazor
Kako da efektno predstavite, prezentirate i jasno komunicirate svoju marketinšku ili prodajnu poruku i lako uverite vaše sagovornike ili kupce?
http://www.seminari.biz/pdf/Trening_vestine_prezentiranja_MKukrika.pdf

Da spoznamo vaše potrebe, u radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovne edukacije i konsaltinga.

Želite bolje poslovne rezultate? Ne oklevajte! Pozovite nas!


Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26


Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26