english srpski
poslovna edukacija

ISO Standardi - treninzi obuke seminari - poslovna edukacija


Uveli ste standarde! Da li želite i da poboljšate poslovanje i ostvarite veći profit?


Za bolje poslovne rezultate, visoki radni moral, motivisanost i produktivnost vaših zaposlenih. Otvorite im vidike ka novim idejama, znanjima i iskustvima. Primenite najnovije ISO standarde


Konsultant i predavač: Prof dr Milan Kukrika EOQ auditor


Raspoloživi poslovni treninzi (konsalting-koučing)

  1. Kvalitet menadžmenta u tranziciji (4 dana, vrhunski menadžment)

Cilj seminara je da omogući polaznicima da razumeju poslovno okruženje, strategije primenjene da bi se postigla kompetetivna prednost, prirodu strateškog menadžmenta i poslovni značaj kvaliteta i inovacija u menadžmentu, a posebno u periodu tranzicije.

  1. Sistemi za upravljanje kvalitetom (Standard ISO 9000:2000 - 2 dana, vrhunski i srednji menadžment)

Cilj ovoga seminara je upućivanje učesnika u postupke i organizacione mere upravljanja kvalitetom. U njemu se obrađuju elementi i principi modernog sistemskog upravljanja kvalitetom, politika kvaliteta koja određuje osnovne ciljeve kvaliteta, kao i dinamička organizacija upravljanja kvalitetom (kojom se osigurava sprovođenje i kontrola svih mera potrebnih za postizanje ciljeva kvaliteta). Utvrđuju se potrebne mere, te njihov opis i odvijanje postupaka uzimajući u obzir ekonomičnost. Njima se pridonosi postizanju ciljeva kvaliteta, a obuhvataju se sva područja delovanja firme. Delotvornost sistema za upravljanje kvalitetom ocenjuje se pomoću audita kvaliteta koji se može sprovoditi u obliku audita sistema, proizvoda ili postupka.

  1. Metodologija izrade dokumentacija kvaliteta prema velikoj reviziji standarda ISO 9000/2000 (1 dan, srednji menadžment, služba za kvalitet)

Upoznavanje s osnovnim zahtevima velike revizije standarda ISO 9000/2000 u pogledu dokumentacije kvaliteta. Dobijanje uvida u strukturu osnovnih dokumenata (poslovnika i obaveznih procedura). Praktičan uvid u gotovu dokumentaciju izrađenu prema zahtevima novog standarda i rad na sopstvenoj dokumentaciji.

  1. Filozofija procesnog menadžmenta (Standard ISO 9000:2000 - 1 dan, srednji menadžment)

Upoznavanje osnova teorije i praktične primene procesa, njihovih karakteristika i mogućnosti uspešnog upravljanja. Poseban naglasak je na upravljanju procesima u okvirima nove serije standarda ISO 9000ff i realizaciji u svakodnevnoj praksi. Polaznici dobijaju uvid u planiranje i projektovanje procesa, oblik potrebne dokumentacije te konkretne parametre primenljive kod upravljanja i poboljšanja postojećih i budućih procesa.

  1. Menadžment za XXI vek – Šta posle ISO 9000? (1 dan, vrhunski i srednji menadžment)

Standard ISO 26 000 -korporativna društvena odgovoronost

  1. Upravljanje sigurnošću informacionih sistema u integrisanom sistemu upravljanja (standard ISO 27 000 -2 dana, vrhunski i srednji menadžment, informatičari, kadrovsko i pravno)

Cilj seminara je informisati (poučiti) učesnike o savremenim metodologijama (pristupima) modeliranja, planiranja i implementacije upravljanja sigurnošću informacionih sistema kao dela sistema upravljanja sigurnošću u integrisanim sistemima upravljanja poslovanjem.

  1. Integrisani sistemi upravljanja (zajednička implementacija standarda ISO 9000:2000, ISO 14 000, ISO 18000, ISO 27 000 – korporativna društvena odgovornost (2 dana, vrhunski i srednji menadžment)

Upoznavanje sa modernim intencijama upravljanja organizacijom s obzirom na postojeći spektar sistema upravljanja, njihov značaj i prioritete. Poseban interes je dat važećim standardima u svakom od navedenih i obrađenih područja.

  1. Menadžment poslovnim rizikom (2 dana, vrhunski i srednji menadžment)

Cilj ovog seminara je da se pokaže kako da uspešno implementirate i koristite budućnosti orijentiran korporativni sistem za upravljanje rizikom. Težište se stavlja na sledeće:

Najnovija ponuda


In-house trening 'Kontinuitet poslovanja ISO BS 25999’ - 2 dana

Standard BS 25999 Upravljanje kontinuitetom poslovanja -- Trener: Milan Kukrika
Kontekst u kojem organizacija radi – kritični ciljevi - mere umanjenja poslovnih pretnji - upravljanje sigurnosnim incidentima - proces upravljanja kontinuitetom poslovanja

In-house trening 'Odgovornost poslovanja ISO 26000’ - 2 dana

Standard ISO 26000 Društveno odgovorno poslovanje -- Trener: Milan Kukrika
Zašto postoje kompanije?- menadžment reputacije - principi društvene odgovornosti - uporišta korporativne društvene odgovornosti u zahtevima standarda ISO 14001 9001 18001

In-house trening 'Upravljanje kvalitetom poslovanja ISO 9000’ - 2 dana

Standard 9000:2000 Sistemi za upravljanje kvalitetom -- Trener: Milan Kukrika
Principi modernog sistemskog upravljanja kvalitetom - organizacija upravljanja kvalitetom - delotvornost sistema za upravljanje kvalitetom - audit sistema, proizvoda, postupka.

Naše usluge poslovne edukacije na raspolaganju su organizacijama u regionu:
Aranđelovac Beograd Čačak Ćuprija Jagodina Kragujevac Kraljevo Kruševac Lazarevac Leskovac Loznica Mladenovac Niš Novi Pazar Obrenovac Pirot Požarevac Požega Prijepolje Prokuplje Smederevo Smederevska Palanka Sopot Užice Valjevo Vranje Vrnjačka Banja Bor Zaječar Zemun Bečej Kikinda Novi Sad Pančevo Sombor Sremska Mitrovica Subotica Vršac Vrbas Zrenjanin Slovenija Slovenia Ljubljana Makedonija Skopje Skoplje Hrvatska Croatia Zagreb Dubrovnik Split Rijeka Rovinj Bosna i Hercegovina Sarajevo Republika Srpska Banja Luka Crna Gora Montenegro Budva Bar Ulcinj Kotor Herceg Novi Podgorica

Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26


Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26