english srpski
poslovna edukacija

KAKO radimo? Pogledajte YOUTUBE VIDEO klipove sa naših treninga


Pogledajte KAKO RADIMO?


NAPOMENA:
Interakcija sa učesnicima javnih treninga razlikuje se od interakcije na in-house treninzima

YOUTUBE VIDEO klipovi sa treninga i obuka Poslovna Znanja


Video sa javnog treninga “Primena Lean metodologije u unapređenju poslovanja” održanog u Privrednoj Komori Beograda 16 marta 2016 godine.


Video sa javnog treninga “Primena Lean metodologije u unapređenju poslovanja” održanog u Privrednoj Komori Beograda 16 marta 2016 godine.


Video sa javnog treninga “Primena Lean metodologije u unapređenju poslovanja” održanog u Privrednoj Komori Beograda 16 marta 2016 godine.


Video sa javnog treninga “Primena Lean metodologije u unapređenju poslovanja” održanog u Privrednoj Komori Beograda 16 marta 2016 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati za privlačenje i zadržavanje velikih kupaca” održanog u Privrednoj Komori Beograda 8 aprila 2015 godine.


Video sa javnog treninga “Alati u pregovorima sa velikim kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 2 decembra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Alati u pregovorima sa velikim kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 2 decembra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Alati u pregovorima sa velikim kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 2 decembra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Alati u pregovorima sa velikim kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 2 decembra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Alati u pregovorima sa velikim kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 2 decembra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Alati u pregovorima sa velikim kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 2 decembra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Alati u pregovorima sa velikim kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 2 decembra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Naplata potraživanja B2B kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 9 oktobra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Naplata potraživanja B2B kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 9 oktobra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Naplata potraživanja B2B kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 9 oktobra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Naplata potraživanja B2B kupcima” održanog u Privrednoj Komori Beograda 9 oktobra 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Priprema za prodajni razgovor sa B2B kupcimai” održanog u NeskWebArt BusinessGym-u u Zemunu 9 juna 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Priprema za prodajni razgovor sa B2B kupcimai” održanog u NeskWebArt BusinessGym-u u Zemunu 9 juna 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Priprema za prodajni razgovor sa B2B kupcimai” održanog u NeskWebArt BusinessGym-u u Zemunu 9 juna 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a” održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a” održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a” održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima from Miodrag Kostic

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed